Loan Interest Rates

Shree Sharada Sahakari Bank Ltd., Pune    19-Sep-2015
Total Views |

अ.क्र

कर्ज योजना

व्याजदर % (p.a)

1

रोखपत मर्यादा

रु.5,00,000/- पर्यंत

रु.5,00,000/- ते 25,00,000/- पर्यंत

रु.25,00,000/- चे वरील मर्यादे साठी

 

11.50

11.00

10.50

2

ठेव तारण सी.सी.

वेटेड अॅव्हरेज रेट ऑन डीपॉझीट

थर्ड पार्टी डीपॉझीट

 

+1.50

+2.50

3

ठेव तारण मुदती कर्ज

वेटेड अॅव्हरेज रेट ऑन डीपॉझीट

थर्ड पार्टी डीपॉझीट

 

+1.00

+2.00

4

प्रोफेशनल लोन

10.75%

5

वाहन कर्ज (दुचाकी खरेदी )

9.00

6

वाहन कर्ज चार चाकी (कार)

8.50

7

वाहन कर्ज चार चाकी (कार) (जुनी / वापरलेली पाच वर्षाचे आतील)

11.50

8

वाहन कर्ज( व्यावसायिक वापरासाठी)

11.50

9

वाहन कर्ज (ज्ञान- रथ )

11.50

10

गृह कर्ज (अग्रक्रम)

अग्रक्रम मर्यादे वरील कर्ज

9.00

-

11

फर्निचर (सर्व खर्चाच्या पावत्या सादर केल्यासच)

13.00

12

व्यावसायिक मुदती कर्ज (दुकान / ऑफिस खरेदी)

11.50

13

व्यावसायिक कर्ज(खेळत्या भांडवलासाठी मुदती) 

11.50

14

व्यावसायिक कर्ज (बांधकाम व्यावसायिक CRE)

14.00

15

व्यावसायिक कर्ज (बांधकाम कंत्राटदार )

11.50

16

असंरक्षित (वैयक्तिक कर्ज हात उसने पैसे परत करणे / धार्मिक कार्य इ.)

13.50

17

असंरक्षित (व्यावसायिक कारण )

13.00

18

असंरक्षित  (वैयक्तिक कर्ज हात उसने पैसे परत करणे / धार्मिक कार्य इ.)

{रु.1,00,000/- पर्यंत संस्थात्मक कर्जे /कर्जदार सोडून} नोन इंस्टी टयूशनल

13.50

19

स्थावर तारण (रोखपत मर्यादा व्यावसायिक कारण)

11.50

20

स्थावर तारण (वैयक्तिक कर्ज हात उसने पैसे परत करणे / धार्मिक कार्य इ.)

11.50

21

लीज रेंट डिस्काऊंटींग ( व्यावसायिक कारण)

10.50

22

लीज रेंट डिस्काऊंटींग(वैयक्तिक कर्ज हात उसने पैसे परत करणे/धार्मिक कार्य इ.)

11.00

23

शैक्षणिक कर्ज भारतातील व परदेशातील

10.50

24

वैद्यकीय खर्चासाठी कर्ज

10.50

25

सोने दागिने तारण कर्ज

9.00

26

एल.आय.सी. /एन.एस.सी.तारण कर्ज

10.50

27

ग्रुप पर्सनल स्कीम (किमान दहा व्यक्ती नोकरी कार्यालय अंडरटेकींग)

12.50

28

लॅायल्टी लोन  (व्यावसायिक कारण )

11.00

29

लॅायल्टी लोन(वैयक्तिक कर्ज हात उसने पैसे परत करणे / धार्मिक कार्य इ.)

11.50

30

पेन्शन स्कीम

11.50

31

पगारदारांसाठी रोखपत मर्यादा

12.50